Visie & Missie

Visie

De bestaansgrond van POSG is de maatschappelijke relevantie van onze dienstverlening: duurzame loopbaanontwikkeling. Hierdoor halen mensen het maximale uit zichzelf en hun carrière, en vergroten zij hun personele mobiliteit en werkneembaarheid. Zo zijn zij in staat meer te betekenen voor hun naaste omgeving, hun werkgever(s) en de samenleving.

Missie

De persoonlijke groei en werkneembaarheid van mensen duurzaam ontwikkelen. Zo creëren we zowel voor hen als voor organisaties kansen én oplossingen op het gebied van loopbaanmobiliteit.

Werkneembaarheid

De moderne werknemer staat steeds meer aan het vliegwiel van de eigen levensloop. Hij of zij is in toenemende mate werkondernemer. Regisseur van de eigen loopbaan. De komende jaren zal de arbeidsmarkt in het teken staan van zelfregisserend vermogen.

Ontwikkeling van werkneembaarheid is hierbij cruciaal, omdat dit resulteert in meer professionele autonomie, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. Zo komen mensen op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verder. En zijn zij van grotere waarde voor organisaties.

Kernwaarden

Aandacht

Alleen door aandacht te schenken kun je begrijpen en voelen wat mensen en organisaties drijft. Het inzicht dat hieruit voortkomt vormt de basis van ons handelen. We koppelen vakbekwaamheid en kennis van zaken aan een onderzoekende blik, waarmee we anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Creativiteit

Creativiteit – lateraal denken – is essentieel om te kunnen inspelen op de continu toenemende complexiteit van ontwikkelingen in de samenleving. Het helpt ons geheel nieuwe inzichten te verwerven, kansen te scheppen en oplossingen te vinden voor complexe HR- en mobiliteitsvraagstukken.

Daadkracht

De kracht van een idee schuilt in zijn realisatie. De werkelijkheid, in casu de arbeidsmarkt, is de uiteindelijke toetssteen van ons handelen. Dit is er op gericht om samen met mensen kansen en oplossingen in beeld te brengen, en die vervolgens zo effectief mogelijk te verwezenlijken.