Voor werknemers

Werkneembaarheid. Sleutel tot continuïteit in uw loopbaan.

Met een scherpe focus op uw persoonlijke en professionele doelen neemt u de regie over uw loopbaan in handen. Ontwikkeling van uw werkneembaarheid betekent meer professionele autonomie, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. Zo komt u op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen daadwerkelijk verder.

Uw toekomst vraagt om een zorgvuldige afweging

In de samenleving spelen tal van ontwikkelingen die in alle geledingen van de publieke sector voelbaar zijn. Bezuinigingen, reorganisaties, fusies en verandertrajecten zijn hiervan verschijningsvormen. Hierdoor kan het gebeuren dat de doelstellingen van de organisatie waar u bij werkt niet meer overeenkomen met de uwe. Misschien wordt uw loyaliteit niet beantwoord en ligt uw toekomst elders. Hierin staat u niet alleen.

Zekerheid met POSG

Bij POSG verwerft u de ruimte om binnen de zekerheid van een dienstverband – inclusief ABP-pensioenopbouw – te ontdekken welke richting het meest kansrijk en interessant voor u is. Want POSG bevraagt, spiegelt, coacht, traint en zoekt actief met u mee naar mogelijkheden. Met een betekenisvolle loopbaanstap als resultaat. Zo kan een onvrijwillig vertrek achteraf een blessing in disguise blijken te zijn.
Bekijk hoe ons Mobiliteitsdienstverband u kan helpen een nieuwe stap te zetten.

Adviseur Mobiliteit

Kim Cortenbach

Hebt u vragen of wilt u weten wat POSG voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

(06) 295 161 04


Stel Kim een vraag

Heeft u een vraag? Deze kunt u hier stellen. Een van onze specialisten zal dan zo spoedig mogelijk reageren.