Reflectie

Het programma begint met een kennismaking met de loopbaanadviseur van POSG. Dan volgt reconstructie van en reflectie op het (recente) loopbaanverloop. Onderzocht wordt wat de eigen intrinsieke drijfveren zijn, en hoe de balans is tussen persoonlijke en professionele doelen.