Ambitie

Aansluitend worden persoonlijke en professionele doelstellingen geformuleerd, op haalbaarheid getoetst en gekoppeld aan een plan van aanpak. Doordat verwachtingen, ambities en aandachtspunten in kaart zijn gebracht, ontstaat zicht op kwaliteiten en concrete mogelijkheden.