Voor werkgevers

Structurele mobiliteitsoplossingen

POSG helpt organisaties met structurele mobiliteitsoplossingen en een flexibele schil van professionals. Zo krijgt u grip op complexe personele vraagstukken en capaciteit.

Mobiliteit als middel om uw doelstellingen te behalen

In de samenleving spelen tal van ontwikkelingen die in alle geledingen van de publieke sector voelbaar zijn. Fusies, bezuinigingen, decentralisaties en een flexibiliserende arbeidsmarkt zijn hiervan verschijningsvormen – vaak voortvloeiend uit in de politiek genomen besluiten.
Wat ook de vraagstukken zijn waarmee uw organisatie te maken heeft, deze hebben altijd gevolgen voor uw mensen. Bij POSG helpen wij u deze gevolgen om te zetten in kansen. Voor u en uw medewerkers. Want wij verbinden de doelstellingen van organisaties aan de persoonlijke en professionele doelen van mensen, ook als deze uiteenlopen.

Werkneembaarheid. Brengt uw mensen daadwerkelijk verder

Onze dienstverlening – waaronder ons unieke Mobiliteitsdienstverband – is er op gericht de professionele autonomie en inzetbaarheid van uw mensen doelgericht te ontwikkelen. Hiermee vergroten zij hun werkneembaarheid. Met een betekenisvolle loopbaanstap als resultaat.

Fors besparen op uw eigen risico door maximering van kosten

Indien u het werkgeverschap overdraagt aan POSG via een Mobiliteitsdienstverband, krijgt u van tevoren inzicht in de opbrengst van uw investering, omdat de maximale kosten voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst vooraf worden vastgesteld. Hierbij loopt u geen procesrisico. En vrijwaart u zich van boven- en nawettelijke WW-aanspraken.

Bovendien vermijdt u zo het capaciteitsverlies dat ontstaat als u een interne mobiliteitsorganisatie in het leven roept en de dossiers zelf hanteert. Dit geeft rust op de werkvloer. En u kunt zich volledig richten op uw kerntaken.

Hier komt bij dat eventuele opbrengsten uit detachering een inverdieneffect creëren, waarmee de kosten van het mobiliteitsprogramma verder gereduceerd worden.

Uw mensen zetten een betekenisvolle loopbaanstap

Met een Mobiliteitsdienstverband geeft u uw medewerkers de ruimte om de regie over hun loopbaan in handen te nemen. Want POSG bevraagt, spiegelt, coacht, traint en zoekt actief met hen mee naar mogelijkheden. Met een betekenisvolle loopbaanstap als resultaat. Hier komt bij dat eventuele opbrengsten uit detachering een inverdieneffect creëren, waarmee de kosten van het mobiliteitsprogramma verder gereduceerd worden.

Niet onbelangrijk: tijdens het Mobiliteitsdienstverband behouden uw mensen hun huidige of daaraan gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, inclusief ABP-pensioenopbouw.

Bekijk hoe u uw organisatiedoelstellingen kan behalen met ons Mobiliteitsdienstverband.

Adviseur Mobiliteit

Kim Cortenbach

Hebt u vragen of wilt u weten wat POSG voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

(06) 295 161 04


Stel Kim een vraag

Heeft u een vraag? Deze kunt u hier stellen. Een van onze specialisten zal dan zo spoedig mogelijk reageren.