Werving & Selectie

Hooggekwalificeerde mensen voor het publieke domein en bedrijfsleven

POSG verbindt mensen met organisaties. Dit doen wij vanuit een fundamenteel positieve visie op mobiliteit: als kans voor mensen om nieuwe wegen te bewandelen.

Grip op veranderingen in uw personele capaciteitsbehoeften

Het kan zijn dat uw organisatie door een fusie of decentralisatie medewerkers wil faciliteren met een loopbaanstap buiten de organisatie.

Werken in het Onderwijs

Ons mobiliteitstraject Werken in het Onderwijs is dan mogelijk het overwegen waard. Werken in het Onderwijs biedt een baangarantie, mits aan de toelatingseis wordt voldaan.

Bekijk wat professionals uit het openbaar bestuur voor het onderwijs kunnen betekenen.